Visjoner

Vi forfekter et humanistisk menneskesyn og vi ønsker å tilby barn og ungdom som kommer til oss et godt sted å være.

Vi møter barnet/ungdommene på en løsningsfokusert måte og tar utgangspunkt i det som fungerer godt for den enkelte.

Kjerneverdiene våre er: inkludering, respekt, og ansvar.

På Lium gård får ungdommene samhandle med ulike dyr samt dyrke grønnsaker, frukt og bær.