Våre tilbud

Våre tilbud

Helg og ferieavlastning

Vi kan tilby barn og ungdom som kommer til oss en helg eller ferie med kule aktiviteter, ulike dyr i nydelige omgivelser. Vi har store lyse enerom med en fantastisk utsikt over Mjøsa. 

Helgene er organisert ved at vi har en helg i måneden for barn 6 -10 år, en helg for barn 10 – 13 år og en helg for ungdom. Sommerferien deles inn  tilsvarende.

Aktiviteter vi tilbyr er: Dyrestell, hundekjøring, ridning, friluftsliv, fiske, film, teater, arts&crafts, restaurering av gamle møbler, film, brettspill, baking, matlaging, yoga, trampoline, kanoturer, bading mm.  

Vi er gode på traumebasert omsorg.

Skole, opplæring og arbeidstrening

Lium Gård Omsorg tilbyr barn og ungdom et alternativ opplæringstilbud der det ordinære skoletilbudet ikke gir tilfredsstillende utbytte, eller der hvor det vurderes hensiktsmessig å sette inn spesielle tiltak over en periode for å endre fastlåste negative mønstre i skolehverdagen. Opplæringstilbudet som gis er i samsvar med kravene til offentlig grunnskoleopplæring i opplæringsloven og i kunnskapsløftet.

Vi møter elevene på en løsningsfokusert måte, og tar utgangspunkt i det som fungerer godt for den enkelte. 

Vi har en praktisk og opplevelsesbasert tilnærming til fag hvor mestring står i fokus. Gårdsdrift, dyrehold, gårdsbutikk, gårdscafe mm. er arenaer hvor elevene jobber med ulike fag.  

Mange av ungdommene som kommer til oss har dårlige skoleerfaringer, noe som preger deres holdninger til det å gå på skole. Våre pedagoger tilrettelegger et individuelt opplæringstilbud som passer for den enkelte elev.

Hente og bringetjeneste i Eidsvoll og nærkommunene.  

Leie av lokaler til samvær

Vi har trivelige og usjenerte lokaler til leie for samvær.

 

Karriereveiledning

Usikker på veien videre?

Vi tilbyr personlig veiledning og hjelper deg med å velge rett studium, jobb og karriere.

I