Dyrene

Dyreassisterte Intervensjoner

Forskning viser at dyr har mange positive fysiske og kognitive effekter på oss mennesker og dette er et viktig argument for oss på Lium Gård til  å inkludere dyr i en terapeutisk sammenheng.

Dyr motiverer og dyr gir ungdom verdifull erfaring med omsorg, og det å ta ansvar.

En utvikler i samhandling med dyr bedre sosiale kunnskaper og evner til å tolke ikke verbal kommunikasjon.

Empati skapes samtidig som selvtillit og selvfølelsen styrkes.

På Lium Gård vil ungdommene  få samhandle og ha nærkontakt med dyr. Vi har høner, kaniner og hunder på gården, samt sauer og hester og katt på vår samarbeidsgård, Jønstuen.

Gjennom å knytte kontakt med dyr kjenner ungdommene seg sett og anerkjent,  de opplever mestring i praktiske oppgaver og treningssituasjoner med dyrene.

Naturen er en kilde til rekreasjon og læring. Naturen påvirker helsen vår positivt både fysisk og mentalt.

Lammet Flekken