Ansatte

Det er viktig for oss at de voksne ved Lium Gård er gode relasjonsbyggere og rollemodeller. De ansatte har ulik bakgrunn og interesser slik at vi samlet kan gi ungdommene et best mulig tilbud. Teamet består av adjunkter, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Felles for teamet er et ønske om å skape et godt sted å være for barna og ungdommene som kommer til oss.

  Linda Gulbrandsen, daglig leder.