Visjoner

Visjoner

Vi forfekter et humanistisk menneskesyn og vi ønsker å tilby ungdom som ikke kan bo hjemme et godt og stabilt sted å vokse opp.

Vi møter ungdommene på en løsningsfokusert måte og tar utgangspunkt i det som fungerer godt for den enkelte.

Kjerneverdiene våre er: inkludering, respekt, og ansvar.

På Lium gård får ungdommene samhandle med ulike dyr samt dyrke grønnsaker, frukt og bær. Ved å jobbe med dyr og dyrke grønnsaker bidrar alle til fellesskapet, og alle føler seg sett, inkludert, og ungdommene lærer seg å ta ansvar, og vise respekt for alt levende.