Våre tilbud

Våre tilbud

Institusjon

Lium gård er en liten privat norskeid institusjon godkjent av Bufetat med 4 plasser for ungdom i alderen 13 til 18 år under målgruppen omsorg.

Vi kan tilby ungdommene som kommer til oss store lyse enerom med en fantastisk utsikt over Mjøsa på trivelige Lium Gård.

Vi er gode på traumebasert omsorg, positiv psykologi, relasjoner og dyreassisterte intervensjoner.

Ettervern

Vi har 4 opptreningsleiligheter for selvstendighetstrening hvor vi kan tilby tilsyn, oppfølging og hjelp til ungdom i alderen 18-23 år.

Leilighetene er nyoppussede med god standard og inneholder stue/kjøkken sovealkove og bad.
Leilighetene ligger rett ved bygdesentrum og bussforbindelser.

Personalet på Lium gård følger opp ungdommene.

Skole, opplæring og arbeidstrening

Mange av ungdommene som kommer til oss har dårlige skoleerfaringer, noe som preger deres holdninger til det å gå på skole. Våre pedagoger tilrettelegger leksehjelp og eventuelt hjemmeundervisning i perioder ved behov for det.

Vi kan tilby gårdsdrift, dyrehold og gårdsbutikk som alternativ opplærings arena til de som i perioder har behov for det, men vårt langsiktige mål er at ungdommene gjennomfører et ordinert skoleløp.

Ivaretakelse av skolegang er en vesentlig del av utøvelsen av den daglige omsorgen. Det innebærer at vi aktivt sørger for at ungdommen får det skoletilbudet de har krav på og følger dette opp.