Ansatte

Ansatte

Det er viktig for oss at de voksne ved Lium Gård er gode relasjonsbyggere og rollemodeller. De ansatte har ulik bakgrunn og interesser slik at vi samlet kan gi ungdommene et best mulig tilbud. Teamet består av barnevernspedagoger, adjunkter, sosionom og miljøarbeidere.

Felles for teamet er et ønske om å skape et godt sted å være og vokse opp for ungdommene som kommer til oss.